WHAT THEY SAID

Sessió d’introducció a l’espectacle 71BODIES 1DANCE al Mercat de les Flors de Barcelona.

Entrevista a Daniel Mariblanca por Roberto Fratini.